Projektowanie instalacji przemysłowych

Projektowanie instalacji przemysłowych jest niezwykle ważnym etapem początkowym inwestycji, bez którego nie można zacząć budowy. Znajomość regulacji prawnych i wymagań technicznych dla poszczególnych branży, a także doświadczenie i uprawnienia inżynierskie są niezbędne do rozpoczęcia prac. W ramach usług projektowania instalacji:

  • sporządzamy dokumentację techniczną, w tym: projektową, wykonawczą i powykonawczą;
  • wykonujemy wszelkie potrzebne analizy;
  • przedstawiamy klientom przejrzysty kosztorys planowanych prac;
  • oferujemy fachowe doradztwo i nadzór nad inwestycją;
  • w zależności od potrzeb przedsięwzięcia projektujemy: instalacje dostosowane do przesyłu określonego rodzaju mediów, systemy, urządzenia, ciągi instalacyjne, napędy, drogi transportu i instalacje przynależne.

Planowanie przebiegu instalacji gazowych

Specjalizujemy się w projektowaniu kompletnych instalacji gazów technicznych, wykorzystywanych w większości sektorów przemysłu, szczególnie w branżach: spożywczej, budowniczej, chemicznej, petrochemicznej, farmakologicznej i medycznej. Gazy techniczne dzielimy na gazy sprężone: czyste i mieszane oraz gazy ciekłe. Tworzymy plany przebiegu instalacji gazów specjalnych.

Planujemy przebieg stacji: zgazowania, redukcji oraz zaopatrywania, które wymagają szczególnych umiejętności i podejścia. Zapewniamy również usługi projektowe w zakresie sprzętu gazowego, np. tablic redukcyjnych, które ograniczają przepływ oraz utrzymują bezpieczne, stałe ciśnienie gazu.